Terms & Conditions

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Γενικά

1.1. Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα www.marksandspencerschooluniform.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).
Το www.marksandspencerschooluniform.gr είναι ένας ηλεκτρονικός ιστότοπος που προβάλλει τον κατάλογο των ειδών Σχολικής Ένδυσης (SCHOOL UNIFORMS) της «Εταιρείας».
Δικαιοπάροχος της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Marks and Spencer – Μαρινόπουλος Ελλάδος Α.Β.Ε.Τ.Ε» («Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Ερμού 33-35, Τ.Κ 105 63 με ιδιότητα Εμπορία Ειδών Ιματισμού.
Για τους σκοπούς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Πελατών αναφορικά με τα Προϊόντα, η Marks and Spencer – Μαρινόπουλος Ελλάδος Α.Β.Ε.Τ.Ε («Εταιρεία») είναι ο πωλητής των Προϊόντων.
Στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις:
• «Εταιρεία», «Εμείς» ή «Εμάς» ονομάζεται η Marks and Spencer – Μαρινόπουλος Ελλάδος Α.Β.Ε.Τ.Ε
• «Πελάτης», «Εσείς» ή «Εσάς» ονομάζεται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που παραγγέλνει μέσω της «Ιστοσελίδας» προς το τμήμα «Β2Β», προϊόντα και του οποίου η παραγγελία προϊόντων γίνεται αποδεκτή από την «Εταιρεία».
• «Σύμβαση» είναι η σύμβαση που περιέχει τους παρόντες Όρους και ισχύει από τη στιγμή που η «Εταιρεία» αποδέχεται την παραγγελία σας.
• «Προϊόντα» είναι τα είδη που προσφέρονται για πώληση στον κατάλογο που παρουσιάζεται στη «Ιστοσελίδα»
• «Υπηρεσίες» όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του τμήματος «Β2Β» της «Εταιρείας», π.χ. υπηρεσίες αποστολής.
• «Β2Β» ονομάζεται το τμήμα Business to Business και τέλος,
• «Εργάσιμη μέρα» θεωρείται μία καθημερινή ημέρα που η «Εταιρεία» έχει εμπορική δραστηριότητα.
1.2. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Υπηρεσίες»), η χρήση αυτών καθώς και η διενέργεια των παραγγελιών υπόκεινται στους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Κάνοντας πλοήγηση στη Ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή/και προβαίνοντας σε παραγγελίες Προϊόντων, αποδέχεστε όλους τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» μας μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας πριν την πλοήγησή σας ή την χρήση των Υπηρεσιών ή την πραγματοποίηση της παραγγελίας, ή μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνση μας άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.
1.3 Τροποποίηση Όρων Συναλλαγής της Marks & Spencer – Μαρινόπουλος Ελλάδος Α.Β.Ε.Τ.Ε
Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται πάντως ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει, αλλά ισχύει για το μέλλον. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους/αγοραστή (στο εξής συνολικά ο χρήστης) της «Ιστοσελίδας» (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της «Ιστοσελίδας» καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών καθώς επίσης και να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της «Ιστοσελίδας» να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της «Ιστοσελίδας». Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε τις Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
1.4 Παρότι επιμελούμαστε αρκετά τις πληροφορίες που δημοσιεύουμε ή αποστέλλουμε, δεν αποκλείουμε την ύπαρξη ανακριβειών, γραφικών λαθών ή λάθος αναγραφή τιμών. Η «Εταιρεία» δεν αναλαμβάνει γι’ αυτό καμία ευθύνη. Η «Εταιρεία» δικαιούται να τροποποιεί και να διορθώνει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, τιμές και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την «Εταιρεία».
1.5 Επισημαίνεται ότι η ενότητα «Βοήθεια – Συχνές Ερωτήσεις» και το Τμήμα «Β2Β»» μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας είναι αποκλειστικά για να παρέχουν βοήθεια και πληροφορίες και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τους «Όρους και Προϋποθέσεις». Η Πολιτική απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των «Όρων και Προϋποθέσεων» και δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες) δυνάμει των όρων του άρθρου 1.2. ανωτέρω.
1.6 Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της εταιρείας μας. Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη.

 

 1. Πολιτική απορρήτου

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική απορρήτου μας, η οποία εξηγεί πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, στην ενότητα με τίτλο «Πολιτική απορρήτου». Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα.

 1. Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας

3.1 Δεν επιτρέπεται κατάχρηση αυτής της Ιστοσελίδας, η παρακώλυση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή ενθαρρύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή να αναρτάτε οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβλητικό ή άσεμνο.
3.2. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να παραβιάζετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα άλλων ατόμων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η «Εταιρεία» θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα γνωστοποιεί σε αυτές τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
3.3. Η σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας γίνεται υπό τους όρους των άρθρων 4.4. και 15 με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιρειών και παρόχων.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο

4.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της «Εταιρείας» ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην «Εταιρεία» και τους παρόχους άδειας αυτής.
4.2. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την «Εταιρεία».
Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η «Εταιρεία» ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της «Εταιρείας» και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια της «Εταιρείας».
4.3. Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας, τα οποία παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης.
Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που η «Εταιρεία» έχει προσπαθήσει να εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων της, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβή. Επιπρόσθετα ενδέχεται σε φωτογραφίες ή βίντεο, να υπάρξουν πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση του προϊόντος, καθώς έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί σε προγενέστερη κατάσταση.
Επιπλέον, το βάρος, οι διαστάσεις και οι δυνατότητες που εμφανίζονται σχετικά με τον κατάλογο που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα» είναι μόνο κατά προσέγγιση
4.4. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα
Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της «Εταιρείας». Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων
4.5. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα της εταιρείας μας και όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.
4.6. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της «Ιστοσελίδας» χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η «Εταιρεία» παύει να ισχύει.
4.7. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της «Εταιρείας» ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

 1. Όροι πώλησης

5.1 Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
• Εκτελούνται παραδόσεις προϊόντων σε διευθύνσεις οπουδήποτε εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής ή παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής αυτών από οποιοδήποτε κατάστημα της «Εταιρείας» εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής.
• Για όλες τις παραγγελίες προς το τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» πρέπει να έχει γίνει αποδοχή παραγγελίας από το τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας». Το τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» δικαιούται να δεχτεί ή να απορρίψει μία παραγγελία.
• Το τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» μπορεί να σας επιβεβαιώσει την παραλαβή της παραγγελίας μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και του τηλεφώνου). Μια τέτοια επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας δεν είναι και αποδοχή παραγγελίας.
• Όταν γίνει αποδεκτή μία παραγγελία που δόθηκε μέσω e-mail, το τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το αν θα στείλει την επιβεβαίωση αποδοχής παραγγελίας με e-mail ή με άλλο γραπτό τρόπο. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει ή να αποδέχεται και προφορικά (τηλεφωνικά) παραγγελίες που δίνονται μέσω του τμήματος «Β2Β».
• Η σύναψη μιας σύμβασης προϋποθέτει ότι η «Εταιρεία» έχει εξετάσει τη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων κι έχει αποδεχτεί τόσο την παραγγελία σας όσο και την πληρωμή με μετρητά, κάρτα ή με άλλο τρόπο. Όσο η «Εταιρεία» δεν έχει επιβεβαιώσει και τα δύο αυτά σημεία, δεν υποχρεούται να διαθέσει τα προϊόντα.
• Για επτά (7) χρόνια από την αποστολή των προϊόντων φυλάσσουμε τα στοιχεία παραγγελιών, βεβαιώσεων εισόδου παραγγελίας και συμβάσεων (καθώς και των παρόντων Όρων). Στα στοιχεία αυτά οι πελάτες δεν έχουν γενικώς πρόσβαση αλλά εάν τα χρειάζεστε και τα ζητήσετε ρητώς και γραπτώς, θα σας τα διαθέσουμε. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε τους παρόντες Όρους, την παραγγελία σας, την επιβεβαίωση παραγγελίας, την αποδοχή παραγγελίας, την επιβεβαίωση τρόπου πληρωμής και το τιμολόγιο, και να τα φυλάξετε επισυνάπτοντας και μία σχετική σημείωση, ώστε να σας χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση με την παραγγελία προϊόντων δια μέσω του τμήματος «Β2Β» ως «Πελάτης», θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.
Η σύμβαση αγοράς είναι δεσμευτική μόνον αφού η Marks and Spencer – Μαρινόπουλος Ελλάδος Α.Β.Ε.Τ.Ε σας ειδοποιήσει ότι δέχτηκε την παραγγελία.
5.2.Οι παραγγελίες δύνανται να αποστέλλονται και τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή). Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:
5.3. i)Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας κατά την παράδοση στον χώρο επιλογής σας (αντικαταβολή) τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση και με την επιφύλαξη του άρθρου 5.7 κατωτέρω και υπό τους όρους του άρθρου 10.1 βλ. παρακάτω. Σε περίπτωση επιλογής «κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό» της «Εταιρείας» η παραγγελία δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της Εταιρείας.
ii) Η Εταιρεία μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.
5.4 i) Στη συνέχεια, η παραγγελία σας περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει ή παραλαβή από κάποιο από τα καταστήματα MARKS & SPENCER της «Εταιρείας». Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους Όρους του άρθρου 7 κατωτέρω.
ii) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη σε κάποιο/α από τα προϊόντα που θέσατε στην ή που υφίσταται πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημα σας, τότε η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί σας δια μέσου αντιπροσώπου της (είτε με όλους τους ανωτέρω τρόπους) προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας θα σας αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει το δε μήνυμα αυτό θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας βάσει του οποίου και θα εκτελείται η παραγγελία σας. Η αποστολή των προϊόντων θα πραγματοποιείται κατόπιν βάσει του άρθρου 7 κατωτέρω.
5.5.Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία στην «Ιστοσελίδα» πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Έχετε την ευθύνη 1) να δώσετε τα αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας από την «Εταιρεία» ή από τον υπάλληλο του τμήματος «Β2Β» και 2) να φροντίζετε τα δεδομένα και να τα ενημερώνετε αμέσως μετά από την όποια αλλαγή, ώστε να εξασφαλίζετε την ορθότητα, επικαιρότητα και την πληρότητά τους. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που θα χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5.3. ii) ανωτέρω.
5.6. Λάβετε υπόψη ότι, λόγω της φύσης κάποιων εκ των προϊόντων μας, τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στην Ιστοσελίδα μας. Επίσης ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα από την παράδοσή τους από τον μεταφορέα. Η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποτεδήποτε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
5.7. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι έχουμε λάβει και αποδεχτεί την παραγγελία σας. Σε περίπτωση «κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό» της «Εταιρείας» η παραγγελία δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή γίνεται μόνον σε ευρώ.
5.8. Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας σας.
Ι) Αυτά τα μηνύματα αφορούν τα εξής βήματα:
α) Επιβεβαίωση παραγγελίας: κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.3 και 5.4 ανωτέρω
β) Διεκπεραίωση παραγγελίας: Όταν τα προϊόντα της παραγγελίας συλλέχθηκαν και έχουν δρομολογηθεί για αποστολή στο χώρο σας τα οποία θα συνοδεύονται από το δελτίο αποστολής
γ) Εκκρεμότητες παραγγελίας: Αν κάποιο/α από τα προϊόντα της παραγγελίας σας δεν συλλέχθηκε και έχει μείνει ως εκκρεμότητα θα επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά
δ) Παραλαβή από πελάτη: Η παραγγελία σας έχει παραδοθεί στην διεύθυνση που ορίσατε. Περιλαμβάνεται η απόδειξη/τιμολόγιο.
ε) Ακυρωμένη: Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται στους Παρόντες Όρους
ΙΙ) Επίσης, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε εκκρεμότητα ή πρόβλημα κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας.
5.9. Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στην λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να επικοινωνήσετε με το Τμήμα «Β2Β» της Εταιρείας μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας». Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η περιγραφόμενη στο άρθρο 5.8. επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησής σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις, ή να σας παρέχουμε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας».

 1. Τιμές

6.1. Η «Εταιρεία» διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης της «Ιστοσελίδας» το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της «Ιστοσελίδας», οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Οι τιμές των προϊόντων είναι αυτές που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η αποδοχή της παραγγελίας του πελάτη από την «Εταιρεία». Συγκεκριμένες τιμές αναγράφονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της «Εταιρείας» μέσω της «Ιστοσελίδας». Η τελική τιμή πώλησης του προϊόντος είναι πάντως η τιμή που ανακοινώνεται στον πελάτη με την αποδοχή της παραγγελίας από την «Εταιρεία». Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει κάτι με την λάθος τιμή, η «Εταιρεία» θα του ανακοινώσει τη σωστή τιμή, κι αν ο πελάτης επιθυμεί να συνεχίσει την παραγγελία, τότε ισχύει για την παραγγελία η καινούργια κι από την «Εταιρεία» διορθωμένη τιμή. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία ακυρώθηκε.
Οι τιμές είναι σε ευρώ και είναι μικτές. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται ο ανάλογος νόμιμος Φ.Π.Α. Πιθανά άλλα έξοδα θα περιλαμβάνονται όπως αυτά θα έχουν προσυμφωνηθεί και θα αναγράφονται στην εκάστοτε προσφορά π.χ. έξοδα αποστολής.
H «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα της «Εταιρείας» και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στον ηλεκτρονικό της κατάλογο ή το αντίστροφο.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 1. Πολιτική σχετικά με την παράδοση

7.1. Η «Εταιρεία» μας σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Κατά την αίτηση παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να παραλάβετε ή να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Αναλόγως με τον τρόπο που θα επιλέξετε διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας δυνάμει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή και η οποία θα περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας.
7.2. Χρόνος, Τρόπος, Τόπος Παραλαβής/Αποστολής
Η «Εταιρεία» κάνει ότι μπορεί για άμεση αποστολή. Μπορούν όμως να συντρέξουν λόγοι που θα την εμποδίσουν να τηρήσει την προβλεπόμενη ημερομηνία αποστολής. Για το λόγο αυτό, κάθε ημερομηνία αποστολής προϊόντων για την οποία ειδοποιείστε αποτελεί απλώς εκτίμηση και η «Εταιρεία» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί όντως την ημερομηνία για την οποία προκαθορίστηκε.
Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική και δεν μπορείτε να την ανακαλέσετε όταν σας έχει αποσταλεί e-mail από το τμήμα «Β2Β της «Εταιρείας» με την ένδειξη «Υπό Αποστολή» ή «Διαθέσιμη προς Παραλαβή». Επιστροφή στα προϊόντα δεν γίνεται δεκτή.
Σε περίπτωση που η «Εταιρεία» δεν είναι σε θέση να αποστείλει τα προϊόντα την προκαθορισμένη ή συμφωνημένη ημερομηνία, έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία και να επιστρέψει στον «πελάτη» τυχόν πληρωμένα ποσά. Εάν ακυρωθεί μία παραγγελία, η «Εταιρεία» υποχρεούται μόνο να επιστρέψει στον πελάτη τα πληρωμένα ποσά.
ι) Παραλαβή της παραγγελίας σας από κάποιο από τα καταστήματα της «Εταιρείας» εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, μπορεί να γίνει κατά τις ημέρες όπου η «Εταιρεία» ασκεί εμπορική δραστηριότητα ήτοι Δευτέρα – Σάββατο και κατά τις ώρες όπου λειτουργεί το εκάστοτε κατάστημα, εξαιρούνται οι αργίες.
Με την παραλαβή της παραγγελίας από κάποιο από τα καταστήματα της «Εταιρείας», ο Πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από τα προνόμια της M&S Bonus Card σύμφωνα με αυτά που ισχύουν στα καταστήματά μας.
ιι) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία σε διεύθυνση παράδοσης που «ΕΣΕΙΣ» θα επιλέξετε, εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής, τότε η παράδοση θα γίνεται με μεταφορικό μέσο της «Εταιρείας» μας για τις παραδόσεις εντός Λεκανοπεδίου Αττικής,. Η «Εταιρεία» μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεών της. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχο της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η «Εταιρεία» μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.4 ιι) και 5.8 ανωτέρω.
Για παραγγελίες που θα παραδίδονται στον Πελάτη με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.ιι) , δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της M&S Bonus Card και κατ’ επέκταση δεν δύναται να επωφεληθεί ο Πελάτης από τα προνόμια που προσφέρει η Εταιρεία με την χρήση της M&S Bonus Card (προσφορές, πόντοι, εκπτωτικά κουπόνια, κ.α.).
7.3. Εκτελούνται παραδόσεις προϊόντων σε διευθύνσεις οπουδήποτε εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει μέσω του e-mail σας, με μεταφορικό μέσο της «Εταιρείας» μας. Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, συνιστάται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα στοιχεία του ατόμου (ονοματεπώνυμο με κεφάλαια γράμματα) που παρέλαβε καταγράφονται στο απόκομμα του παραστατικού παράδοσης που πρέπει να επιστραφεί στην «Εταιρεία» ενυπόγραφο από τον παραλήπτη. Η αποστολή θα γίνεται με τρόπο που θα επιλέγουμε «Εμείς». Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώνουμε για να επιλέξετε σε ποιο κατάστημα της «Εταιρείας» (εντός Λεκανοπεδίου Αττικής) εξυπηρετείστε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής της παραγγελίας σας.
Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
7.4. Η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να προβεί και σε τμηματικές παραδόσεις προϊόντων και κατά σειρά αποστολής της εκλογής της. Σ’ αυτή την περίπτωση η κάθε τμηματική παράδοση αποτελεί αντικείμενο και ξεχωριστής σύμβασης. Σε περίπτωση που η «Εταιρεία» καθυστερήσει μία ή περισσότερες τμηματικές αποστολές ή δεν μπορέσει καν να τις πραγματοποιήσει, δεν θίγονται απ’ αυτό οι συμβάσεις για προϊόντα που ήδη απεστάλησαν ή πρόκειται μελλοντικά να αποσταλούν. Εάν η «Εταιρεία» σας ειδοποιήσει ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ορισμένες τμηματικές παραδόσεις, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τις αποστολές που έχετε ήδη λάβει.
7.5. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων για τη μεταφορά και παράδοση που θα προβλέπονται ρητώς σε προϊόν που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, η γενική τιμολογιακή πολιτική είναι, η ακόλουθη:
Για αποστολές εντός Λεκανοπεδίου Αττικής (Ελλάδος) με δικά μας μεταφορικά μέσα, η παράδοση στον χώρο επιλογής του πελάτη γίνεται με επιπλέον χρέωση 2,50€, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Η αποστολή παραγγελίας σε κάποιο κατάστημα MARKS & SPENCER εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής γίνεται δωρεάν. Επισημαίνεται ότι οι όλες οι ως άνω τιμές δύναται να αλλάξουν οποτεδήποτε.
7.6. Παραλαβή προϊόντων από εσάς
Είναι στη δική σας ευθύνη να εξετάσετε την κατάσταση και την πληρότητα των προϊόντων κατά την παράδοση. Εφόσον δεν ελέγξατε τα προϊόντα κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την παραλαβή και δεν ενημερώσατε την «Εταιρεία» εντός 24 ωρών μετά την παραλαβή των προϊόντων από «ΕΜΑΣ» για τυχόν ατέλειες ή ελλείψεις αυτά ισχύουν ως παραληφθέντα σε άρτια κατάσταση και με όλα τα λοιπά αντικείμενα που προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευασία.
7.7. Δωρεάν αποστολή
Η Δωρεάν αποστολή ισχύει μόνο όταν έχει επιλεγεί η παραλαβή της παραγγελίας από κάποιο κατάστημα MARKS & SPENCER εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής.
7.8. Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβετε το πακέτο σας, ο διανομέας θα σας αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή λαμβανομένης υπόψη και της ευπαθούς φύσης τους όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 5.6. ανωτέρω. Ο διανομέας θα επιχειρήσει να σας παραδώσει το προϊόν έως 2 φορές. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσετε με το Τμήμα «Β2Β» της Εταιρείας μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» για την παραλαβή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης σε εσάς, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτομάτως.

 1. Επιφύλαξη δικαιώματος ιδιοκτησίας

Η «Εταιρεία» διατηρεί το απεριόριστο δικαίωμα ιδιοκτησίας των προϊόντων που έχουν αποσταλεί μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των πληρωτέων σχετικά με αυτά τιμολογίων και (στο ποσοστό που αυτό είναι επιτρεπτό από το ισχύον νομικό καθεστώς) σε περιπτώσεις που έχετε ήδη πληρώσει άλλα προϊόντα που παραγγείλατε. Σε περιπτώσεις που τα τιμολόγια δεν εξοφλούνται την ημερομηνία που είναι πληρωτέα ή η Εταιρεία πιστωτικής κάρτας αρνείται την πληρωμή ή για οποιονδήποτε λόγο απαιτεί από την «Εταιρεία» η επιστροφή του ποσού που πληρώθηκε για κάποια προϊόντα, η «Εταιρεία» διατηρεί (με την επιφύλαξη του ισχύοντος νομικού καθεστώτος) το δικαίωμα να απαγορέψει στον πελάτη τη χρήση ή τη μεταπώληση των προϊόντων αυτών, να εισέλθει στο χώρο του πελάτη και να παραλάβει πάλι στην κατοχή της τα προϊόντα (ή να εξουσιοδοτήσει κάποιον τρίτο για αυτή την ενέργεια).

 1. Δικαίωμα και όροι επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής προϊόντων

Η δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντων έγκειται στην εμπορική πολιτική της Εταιρείας.
9.1. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, επικοινωνήστε άμεσα (εντός 24 ωρών) με το Τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» για περισσότερες λεπτομέρειες. Διαβάστε επίσης το άρθρο 7 για την Πολιτική Παράδοσης η οποία διέπει τα ζητήματα των επιστροφών και ισχύει συνολικά με την παρούσα.
9.2. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος θα γίνεται αντικατάσταση αυτού με ένα ίδιο ή σε περίπτωση έλλειψης του συγκεκριμένου με κάποιο εναλλακτικό προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης ποιότητας και αξίας, χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να δεχθείτε ή να αρνηθείτε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που θα αντικαταστήσουν τα αρχικά.

 1. Πληρωμές

10.1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω, τον τρόπο πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε, ήτοι α) μέσω πιστωτικής κάρτας, β) μέσω χρεωστικής κάρτας γ) με αντικαταβολή, δ) εξόφληση με μετρητά ε) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων πληρωμής για μια παραγγελία.
10.2. Συγκεκριμένα, δεχόμαστε πληρωμές με αντικαταβολή με κάρτες VISA, VISA Debit, MasterCard, Maestro ή με μετρητά, με επιπρόσθετη χρέωση 2,50€, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Επίσης δεχόμαστε ως τρόπο πληρωμής κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.
10.3 Διευκρινίζεται ότι δεν δεχόμαστε επιταγές ως μέσο πληρωμής για τις αγορές.
10.4. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα δέον εστί να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα ή/και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση δέον εστί να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητα του. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.
10.5. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ» ισχύει με επιπρόσθετη χρέωση 2,50€. Πληρώστε με μετρητά ή πιστωτική / χρεωστική κάρτα και μόνο σε ευρώ τον υπάλληλο της εταιρείας μας, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας, αφού πρώτα ελέγξετε το/τα προϊόντα που παραλαμβάνετε.
10.6. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
10.7. Εκπτωτικά κουπόνια, κωδικοί προώθησης, ειδικές προσφορές
Κατά καιρούς, ενδέχεται να προσφέρουμε προωθητικά ή εκπτωτικά κουπόνια τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού ή κωδικού προώθησης θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους. Επιπλέον ισχύει η Υπηρεσία Δωρεάν αποστολής ανά περίπτωση προωθητικής ενέργειας, καθώς δεν τυγχάνει εφαρμογής σε όλες τις περιπτώσεις. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αποσύρουμε οποιαδήποτε στιγμή μια προσφορά, ένα εκπτωτικό κουπόνι ή έναν κωδικό προώθησης, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στο απόθεμα και οποιουδήποτε άλλου λόγου και αιτίας, ή να αντικαταστήσουμε το προϊόν μιας προσφοράς με ένα παρόμοιο προϊόν από το απόθεμα, όπου αυτό είναι δυνατό.

 1. Όροι πληρωμής

11.1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:
Η «Εταιρεία» δέχεται την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα θα πρέπει να επιλέξετε «Εσείς» μέσα από την «Ιστοσελίδα» και συγκεκριμένα κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής, εάν επιθυμείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είστε παρών κατά τη χρέωση της κάρτας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας.
Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας, ανεξάρτητα από την αξία αυτής, (κόστος αντικαταβολής: 2,50€):
Μπορείτε να πληρώστε τον υπάλληλο της «Εταιρείας» μας με πιστωτική κάρτα, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η συγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής ισχύει για το Λεκανοπέδιο Αττικής.
• Αγορά με χρέωση όλου του ποσού σε μία δόση:
Για αγορές προϊόντων με απόδειξη λιανικής / Τιμολόγιο πώλησης έως 120€ η πληρωμή γίνεται μία δόση μέσω της πιστωτικής σας κάρτας,
Για αγορές προϊόντων με απόδειξη λιανικής / Τιμολόγιο πώλησης αξίας από 120€ και άνω, μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε προϊόντα με χρέωση του συνολικού ποσού σε μία δόση μέσω της πιστωτικής σας κάρτας,
• Αγορά με Άτοκες Δόσεις:
Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα με 6 άτοκες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, για αποδείξεις λιανικής / Τιμολόγια πώλησης αξίας από 120€ και άνω.
11.2. Πληρωμή μέσω Χρεωστικής Κάρτας:
Η «Εταιρεία» δέχεται την πληρωμή της παραγγελίας μέσω χρεωστικής κάρτας. Για τις αγορές με την χρεωστική σας κάρτα θα πρέπει να επιλέξετε «Εσείς» μέσα από την «Ιστοσελίδα» και συγκεκριμένα κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής, εάν επιθυμείτε να πληρώσετε με χρεωστική κάρτα.
Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας, ανεξάρτητα από την αξία αυτής, (κόστος αντικαταβολής: 2,50€):
Μπορείτε να πληρώστε τον υπάλληλο της «Εταιρείας» μας με χρεωστική κάρτα, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η συγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής ισχύει για το Λεκανοπέδιο Αττικής.
11.3. Πληρωμή με μετρητά
Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας, ανεξάρτητα από την αξία αυτής, (κόστος αντικαταβολής: 2,50€):
Μπορείτε να πληρώστε τον υπάλληλο της «Εταιρείας» μας με μετρητά, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η συγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής ισχύει για το Λεκανοπέδιο Αττικής.
11.4. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Μπορείτε να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε :
και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 211-1087301 ή με e-mail στο DL-OPGreeceB2BTeam.marks-and-spencer.com . Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.
11.5. Πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα της «Εταιρείας» που σας εξυπηρετεί:
Μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα καταστημάτων το κοντινότερο κατάστημα που σας εξυπηρετεί και εκεί να κανονίσουμε την εξόφληση της παραγγελίας σας σε ταμείο του καταστήματός μας.

 1. Αλλαγή/ακύρωση παραγγελίας

12.1.Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η Επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, ήτοι η παραγγελία να μην έχει ολοκληρωθεί. Προσοχή καθότι επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας ΔΕΝ είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για κανέναν λόγο, για λόγους ασφαλείας (καταπολέμηση απάτης). Εφόσον δεν έχει σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail για την παραγγελία από το τμήμα «Β2Β» της Εταιρείας, μπορεί να γίνει αλλαγή, κατόπιν επικοινωνίας του Πελάτη με το Τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας, με την συνολική αξία της παραγγελίας που θα διαμορφωθεί μετά την αλλαγή να μην είναι χαμηλότερης αξίας από την αρχική.
12.2 Σε περίπτωση πάντως οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με το Τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» για περαιτέρω λεπτομέρειες μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας.

 1. Επιστροφές σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

13.1 Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν από υπαιτιότητά μας ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητά μας, επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» μας μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
13.2. Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά μας, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας ισχύουν τα εξής:
ι) Η παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία μας θα γίνεται μόνον από δικό μας μεταφορέα αφού πρώτα επικοινωνήστε εγκαίρως (εντός 24 ωρών μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας από «ΕΜΑΣ» ) με το Τμήμα «Β2Β» της «Εταιρείας» μας μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.
ιι) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.
ιιι). Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται: Με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής, Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Εταιρεία μας.

 1. Αποποίηση ευθύνης

14.1. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.
14.2. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στην «Ιστοσελίδα» να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της «Ιστοσελίδας» ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

 1. Σύνδεση στην παρούσα Ιστοσελίδα

Μπορείτε να συνδεθείτε την αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας, αλλά δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 1. Τροποποίηση

Η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τις Υπηρεσίες ή/και οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας.

 1. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

 1. Επικοινωνία

18.1 Εκτιμούμε πάντα τις πληροφορίες ανατροφοδότησης των πελατών μας ή άλλες προτάσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας και την Εταιρεία μας, αλλά κατανοείτε ότι το γεγονός ότι εμείς τις χρησιμοποιούμε δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση να τις χρησιμοποιήσουμε ή να σας αποζημιώσουμε προς τούτο (ακριβώς όπως εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τις αποστείλετε). Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό σε εμάς, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν επιθυμείτε να παραχωρήσετε στην Εταιρεία μας την ανωτέρω αναφερόμενη άδεια σε σχέση με τους παρόντες όρους, μην υποβάλλετε ή κοινοποιείτε οποιοδήποτε υλικό στην Ιστοσελίδα, διαφορετικά συνάγουμε ότι έχετε αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.
18.2. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Εμείς επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail – newsletters) ή με την ανάρτηση ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο της σύμβασης, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες (email – newsletters) από εμάς, καθώς επίσης και ότι όλες οι συμφωνίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες τις οποίες σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας.
Εφαρμόζουμε μια διαδικασία διαχείρισης παραπόνων προκειμένου να προσπαθήσουμε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει. Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα ή σχόλια, επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα «Β2Β» της Εταιρείας μας μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας.

 1. Παραίτηση

19.1 Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η «Εταιρεία» είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα, Ευρώπη.

 1. Ολόκληρη η σύμβαση

21.1 Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των «Όρων και Προϋποθέσεων» και δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε «Εσάς» και «Εμάς».
21.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.
21.3 Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.